13.08.2017թ.- Վեր. Նշան Բակալյան, «Որպեսզի մեկ լինենք» (Հովհաննես 17.1-11)