20.08.2017թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Չարին ընդդեմ» (Ա.Թագ. 1.1-28)