10.09.2017թ.- Պատ. Ատոմ Սիմոնյան, «Արատահայտել Աստծո արտացոլանքը» (Մատթեւոս 8.23-27)