17.09.2017թ.- Վեր. Մկրտիչ Կարագյոզյան, «Խաչի զորությունը» (Ա.Կորնթ. 1.18-2.5)