24.09.2017թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Նրա նման» ( Ա.Հովհ. 3.1-3)