08.10.2017թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Իմ սիրտը Քո տունն է» (Եփ.3.13-21, Հայտ.3.20)