29.10.2017թ.- Վեր.Հովհաննես Հովսեփյան, «Իմ սիրտը` Քո տունն է- Իմ գրադարանը» (Փիլիպ. 4.4-9)