05.11.2017թ.-Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Իմ սիրտը` Քո տունն է- Իմ ճաշասենյակը» (Մարկ. 7.14-23, Մատթ. 7.21-23)