28.01.2018թ.- Վեր. Հովհաննես Հովսեփյան, «Քրիստոնյայի կարգապահություն» (ԱԿորնթացիներին 9.16-27)