Հայրեր եվ որդիներ

Կարեւորելով ընտանիքում ծնողավարության դերը ՀԱԵ-ն նոր ծառայություն է սկսելու եկեղեցու համայնքի ընտանիքների համար: Հաշվի առնելով սեռային առանձնահատկությունները, ինչպես նաեւ հայրերի եւ որդիների փոխհարաբերությունները ամրապնդելու նպատակով, նրանց համար սեմինարների եւ Աստվածաշնչյան սերտողությունների շարք է նախապատրաստվում: