Խաչը Սիմեոն Կյուրենացու համար


 • Խաչն Աստծո Սերն է
 • Խաչը Փրկություն է
 • Խաչն առաջնորդություն է
 • Խաչը փառքի չամփան է
 • Խաչը հաշտություն է
 • Խաչը որդեգրություն է
 • Խաչը մոգերի տեսանկյունից
 • Խաչը հովիվների տեսանկյունից
 • Խաչը Հովհաննես Մկրտչի տեսանկյունից
 • Խաչը Մարիամի աչքերով
 • Խաչը Սիմեոն Ծերունու աչքերով
 • Ծնունդը Խաչի լույսի ներքո
 • Խաչը Սողոսի համար
 • Խաչը Պողոսի դիտանկյունից
 • Խաչը որպես մեղքի դեմ հաղթանակ
 • Խաչը որպես Աստծո գերագույն իմաստություն եվ զորություն
 • Խաչը որպես ես-ի վախճան
 • Խաչը որպես պարծանք
 • Խաչը որպես գերագույն «Նշան»
 • Խաչի ժամը
 • Խաչի ստվերը
 • Խաչի խոսքը
 • Խաչի գրությունը
 • Խաչի անարգանքը և փառքը
 • Խաչը Պետրոս Առաքյալի տեսանկյունից
 • Խաչը որպես ներելու հաստատ որոշում
 • Խաչյալի փշե պսակը՝ հաղթության դափնի
 • Խաչը Պետրոսի համար մինչեվ Հրաշափառ Հարությունը
 • Խաչը՝ Քրիստոսի հետ նույն միտքն ունենալու մարտահրավեր
 • Խաչը՝ երկրորդ գալստյան խոստում
 • Խաչը՝ հնազանդության ճանապարհ
 • Խաչը՝ խոնարհումի ուղեցույց
 • Խաչը՝ հաղթանակի տանող միակ ուղին
 • Խաչը՝ ավարտը տեսնելու հնարավորություն
 • Խաչը՝ սիրո ուղի
 • Խաչը՝ մեղքի նկատմամբ հաղթանակ
 • Երուսաղեմը Խաչի լույսի ներքո
 • Խաչը քահանայապետերի տեսանկյունից
 • Խաչը Պիղատոսի համար
 • Հռոմեացի զինվորների փոխակերպումը Խաչի առջեվ
 • Խաչը ճեղքեց վախը