Խաչյալի փշե պսակը՝ հաղթության դափնի


  • Խաչն Աստծո Սերն է
  • Խաչը Փրկություն է
  • Խաչն առաջնորդություն է
  • Խաչը փառքի չամփան է
  • Խաչը հաշտություն է
  • Խաչը որդեգրություն է
  • Խաչը մոգերի տեսանկյունից
  • Խաչը հովիվների տեսանկյունից
  • Խաչը Հովհաննես Մկրտչի տեսանկյունից
  • Խաչը Մարիամի աչքերով
  • Խաչը Սիմեոն Ծերունու աչքերով
  • Ծնունդը Խաչի լույսի ներքո
  • Խաչը Սողոսի համար
  • Խաչը Պողոսի դիտանկյունից
  • Խաչը որպես մեղքի դեմ հաղթանակ
  • Խաչը որպես Աստծո գերագույն իմաստություն եվ զորություն
  • Խաչը որպես ես-ի վախճան
  • Խաչը որպես պարծանք
  • Խաչը որպես գերագույն «Նշան»
  • Խաչի ժամը
  • Խաչի ստվերը
  • Խաչի խոսքը
  • Խաչի գրությունը
  • Խաչի անարգանքը և փառքը
  • Խաչը Պետրոս Առաքյալի տեսանկյունից
  • Խաչը որպես ներելու հաստատ որոշում
  • Խաչը Պետրոսի համար մինչեվ Հրաշափառ Հարությունը
  • Խաչը՝ Քրիստոսի հետ նույն միտքն ունենալու մարտահրավեր
  • Խաչը՝ երկրորդ գալստյան խոստում
  • Խաչը՝ հնազանդության ճանապարհ
  • Խաչը՝ խոնարհումի ուղեցույց
  • Խաչը՝ հաղթանակի տանող միակ ուղին
  • Խաչը՝ ավարտը տեսնելու հնարավորություն
  • Խաչը՝ սիրո ուղի
  • Խաչը՝ մեղքի նկատմամբ հաղթանակ
  • Երուսաղեմը Խաչի լույսի ներքո
  • Խաչը քահանայապետերի տեսանկյունից
  • Խաչը Պիղատոսի համար
  • Խաչը Սիմեոն Կյուրենացու համար
  • Հռոմեացի զինվորների փոխակերպումը Խաչի առջեվ
  • Խաչը ճեղքեց վախը