.
«Հինավուրցի տեսիլքը» (Դանիել 7. 1-14, 17-18, 21-22, 24-27)