.
«Վերջին ժամանակի տեսիլքը» (Դանիել 8. 1-14, 19-27)