.
Ինչպե՞ս իմանամ, թե Աստվածաշնչի ո՞ր մեկնությունն է ճիշտ