.
«Հիսուս Քրիստոսի անունով վե՛ր կաց և քայլի՛ր» (Գործք Առ. 3. 1-10)