.
«Բաց սրտերը հանգեցնում են բաց դռների»(Գործք Առ․ 16. 11-15)