.
«Չկորցնե՛ս ուրախությունդ անգամ ցավի մեջ» (Գործք Առ. 16.25-34)