.
«Աստծո անվան հետ խաղ չանե՛ս» (Գործք Առ. 19.8-20)