.
«Երբ մեր պատմությունը խաչվում է Քրիստոսի պատմությանը» (Գործք Առ. 22.1-22)