.
«Աստծո համար ժամանակ ունե՞ս» (Գործք Առ. 24.24-27)