.
ՀԱԵ ավագ հոգևոր հովվի շնորհավորանքի խոսքը

«Եվ լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, իսկ խավարը նրան չտիրեց»։ Հովհաննես 1.5

Աստծո մարդեղացած Խոսքը խավարում խարխափող աշխարհի միակ, ճշմարիտ Լույսն է։ Խավարում Լույսը «ծագեց», բայց այն մնաց աննկատ (Հովհ. 1.10)։ Խավարը կուրացնում է մարդու հոգու աչքերը, մթագնում միտքը և չեզոքացնում ճշմարիտ Լույսի կարևորությունը (Բ Կորնթ. 4.4), բայց այն ի զորու չէ նվաճելու Լույսը։ 

Խավարը չի կարող կլանել ճշմարիտ Լույսը։

Մեր օրերի խավարում՝ անորոշության և անելանելի վիճակում մեր ժողովուրդը ճշմարիտ Լույսի կարիքն ունի։ Հավատն առ Լույսը միակ միջոցն է մեր ժողովրդի վերականգնման՝ մեր հայացքը մերօրյա խավարից ուղղելով դեպի Լույսը, մեր ներսի խավարից դեպի փրկությունն ու կյանքն ի Քրիստոս։ Մեր աղոթքն ու մաղթանքն է, որ Քրիստոսի Ծննդյան բարի լուրը լուսավորի մեր կյանքն ու մեր երկիրը։

Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց

Ձեզ և մեզ մեծ ավետիս

 

Ի Քրիստոս՝

Վերապատվելի Հովհաննես Հովսեփյան

ՀԱԵ ավագ հոգևոր հովիվ

 

The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. John 1։5

The incarnated Word of God is the only true Light for the world fumbling in the darkness. The Light shines in the darkness, yet it remained unnoticed (John 1:10). The darkness “… has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ” (2 Cor. 4:4).

But the Good News is: the darkness has not overcome the Light.

In the uncertainty of darkness and hopeless situations in our days we need the true Light in our lives. Faith in the true Light is the only way for our restoration, changing our condition from our inner and outer darkness to the Light, to the salvation and life in Christ. My prayer is that the birth of Christ may enlighten our lives and our countries.

Merry Christmas and Happy New year.

 

In Christ,

Rev. Hovhannes Hovsepyan

ECA Senior Pastor