.
«Փրկության հիմքը հնազանդությունն է» (Ղուկաս 6․46-49)