.
Երբ Մարդու Որդին գա երկրի վրա արդյոք հավատք կգտնի՞