.
Վերադարձողներ չգտնվեցի՞ն Աստծուն փառք տալու համար