.
12.11.2023թ.-«Ի վերուստ ծնված՝ սիրելու համար» (Ա Պետրոս 1․ 22-25)