.
19.11.2023թ.-«Հոգևոր կաթը փափագեցեք» (Ա Պետրոս 2․ 1-3)