.
14.01.2024թ.- «Քրիստոնեական քաղաքացիություն» (Ա Պետրոս 2․13-17)