.
21.01.2024թ. - «Հետևելով Իրեն» (Ա Պետրոս 2․18-23)