.
11.02.2024թ.- «Աստծո շնորհը տեսանելի է հնազանդությամբ» (Ա Պետրոս 3․1-6)