.
Համաշխարհային Հայ ավետարանական եկեղեցիների հովիվների համագումար