.
ՀԱԵ Դիլիջանի համայնքի նոր եկեղեցաշենքի նավակատիքը