.
Փետրվարի 26-ՂՈՒԿԱՍ 9.59-60- Աշակերտությունն անհետաձգելի գործ է