.
Փետրվարի 27- ՂՈՒԿԱՍ 9.61-62- Աշակերտությունն անձնական գործ է