.
Ապրիլի 8- Ղուկաս 22.39-46- Նա մինչև վերջ հնազանդ եղավ