.
«Մի՛ շնացիր» պատվիրանն ու քրիստոնեական մտածելակերպը